MAICO MI 34


MI 34 เป็นเครื่องตรวจวินิจฉัยสมรรถภาพของหูชั้นกลาง (Middle Ear Analyzer) ได้รับการออกแบบมาให้สามารถตรวจได้ทั้งแบบคัดกรองและแบบวินิจฉัย ประมวลผลเร็ว ใช้งานง่าย และทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยมี MI 34 H สำหรับตรวจการทำงานของหูชั้นกลางที่ความถี่สูง เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของผลตรวจที่ได้ โดยเฉพาะในการตรวจในเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็ก

คุณสมบัติเด่นของเครื่อง MI 34 

- มี MI 34 H สำหรับใช้ตรวจการทำงานของหูชั้นกลางที่ความถี่สูง โดยใช้ High Frequency Probe Tone ที่ความถี่ 1,000 เฮิรตซ์ 

- ทำการตรวจแบบอัตโนมัติ (Automatic tests) ได้ผลตรวจรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 3 วินาที ในแต่ละ Tympanogram 

- ตรวจดูการกระตุกอัตโนมัติของกล้ามเนื้อหูชั้นกลาง (Acoustic Reflex) ได้ทั้งแบบ Ipsilateral และ Contralateral สามารถตรวจได้ถึง 4 ความถี่ 

- ตรวจ Reflex Decay Test ได้ 

- ตรวจดูการทำงานของท่อยูสเตเชียน (Eustachian Tube Function test) เพื่อดูว่าแก้วหูปกติดีหรือมีแก้วหูทะลุ 

- สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใส่หู (Probe Insert) ให้เหมาะสำหรับการตรวจคัดกรองและการตรวจวินิจฉัยได้ 

- หน้าจอแสดงผลเป็นกราฟิกแบบ real time 

- มีเครื่องพิมพ์ผลตรวจสำเร็จรูปในตัวเครื่อง สั่งพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีเสียงรบกวน

 
Visitors: 36,104