MAICO MA 41


MA 41
 

เป็นเครื่องตรวจวัดการได้ยินแบบวินิจฉัย ที่สามารถพกพาได้ ใช้ตรวจวัดการได้ยินที่จำเป็นได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางอากาศ (Air Conduction) การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางกระดูก (Bone Conduction) การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูด (Speech Audiometry) และการตรวจการได้ยินผ่านทางลำโพง (Freefield Audiometry) เครื่อง MA 41 ใช้งานง่าย ผ่านการรับรองมาตรฐาน ผลิตโดยบริษัท MAICO ประเทศเยอรมันนี

คุณสมบัติเด่นของเครื่อง MA 41

- ได้รับการออกแบบมาให้สามารถพกพาได้สะดวก ซึ่งมีความทนทาน น้ำหนักเบาเพียง 1.5 กิโลกรัม เคลื่อนย้ายสะดวก เหมาะสำหรับตรวจวินิจฉัยในคลีนิกหรือตรวจเพื่อใส่เครื่องช่วยฟัง

- ใช้สำหรับตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางอากาศ (Air Conduction) การตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงผ่านทางกระดูก (Bone Conduction) การตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูด (Speech Audiometry) และการตรวจการได้ยินผ่านทางลำโพง (Freefield Audiometry) **มีแอมป์ขยายเสียงในตัวเครื่อง** (ลำโพงเป็นอุปกรณ์เสริม)

- สามารถเลือกใช้หูฟังชนิดใส่ในช่องหู (Insert phone) ได้(เป็นอุปกรณ์เสริม)

- เลือกชนิดของเสียงสัญญาณในการตรวจได้ ได้แก่ เสียงบริสุทธิ์(Pure tone) เสียงเป็นจังหวะ(Pulse) เสียง warble เสียงรบกวนสำหรับกลบการได้ยิน และเสียงจากแผ่นซีดี/ไฟล์เสียงจาก SD card/เสียงพูดผ่านไมโครโฟน

- ใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็ว โดยมีปุ่มหมุนสำหรับควบคุมระดับเสียงที่ใช้ตรวจ และปุ่มปล่อยเสียงอยู่ใกล้กัน เช่นเดียวกับปุ่มกดสำหรับเปลี่ยนความถี่ ทำให้สามารถควบคุมได้โดย ใช้มือเพียงข้างเดียว

- จอแสดงผลเป็นจอ LCD สีขนาดใหญ่ แสดงค่าความถี่และระดับเสียงที่ตรวจอยู่ได้ชัดเจน หรือหากตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูดก็จะแสดงคะแนนการตรวจด้วยคำพูด

- สามารถเลือกใช้ไมโครโฟนสำหรับคนไข้หรือผู้ช่วยคนไข้ และหูฟังสำหรับผู้ตรวจ เพื่อให้การสื่อสารระหว่างผู้ตรวจและคนไข้ได้สะดวก

-เก็บข้อมูลคนไข้ลงใน SD card หรือ Flash drive ในรูปของ PDF ไฟล์ได้ และต่อกับ เครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ผลได้โดยตรงVisitors: 36,104